Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 11 : 1.037
Năm 2022 : 13.703
 • Nguyễn Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0835128777
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư, Phó hiệu trưởng, thành viên HĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944655283
 • Lưu Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký HĐT, Kế toán kiêm tổ trưởng tổ hành chính - văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0903130929
 • Lê Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư, Phó BTTND, Thành viên HĐT, Tổ trưởng tổ Lá
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0906823778
 • Lưu Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945413822
 • Nguyễn Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0859100317
 • Phạm Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐCS, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0838974216
 • Phạm Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTTND, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0987616618
 • Lã Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907876097
 • Nguyễn Hằng Ny
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945352608
 • Dương Kim Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0946684585
 • Lê Lan Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học