Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 11 : 1.036
Năm 2022 : 13.702
 • Nguyễn Thị Ngát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0835128777
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư, Phó hiệu trưởng, thành viên HĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0944655283
 • Lưu Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký HĐT, Kế toán kiêm tổ trưởng tổ hành chính - văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0903130929
 • Nguyễn Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0859100317
 • Lã Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907876097
 • Nguyễn Hằng Ny
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945352608