Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 11 : 1.036
Năm 2022 : 13.702
 • Lê Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư, Phó BTTND, Thành viên HĐT, Tổ trưởng tổ Lá
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0906823778
 • Nguyễn Ngọc Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0859100317
 • Phạm Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐCS, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0838974216
 • Nguyễn Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0945585213
 • Phạm Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BTTND, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0987616618
 • Lã Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0907876097
 • Đỗ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0835876589
 • Phạm Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0946902428
 • Nguyễn Hằng Ny
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban, Thành viên HĐT, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945352608
 • Dương Kim Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0946684585
 • Bùi Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0815361768